jia1 mei3 zhu3 yan2
1
zhu3 , ni3 hua4yu3 shi4 wo3 suo3 ai4 ,
shi4 wo3 yong3jiu3 chan3ye4 ;
wo3 ling2 que4 yue4 huan1xin1 fen4qi3 ,
wo3 xin1 re4 qie1:4:4 si1nian4 .
2
rang4 wo3 xi4kan4 zhu3 ci2ai4 shi4 ,
li4zhi4 zun1 zhu3 luu4fa3 ,
shen1 xi1 wo3 zhu3 yi1qie4 ying1xu3 ,
nei4xin1 xi3le4 yong3liu2 .
3
sheng4jing1 hao3bi3 feng1fu4 bao3 cang2 ,
sheng1ming4 huo2shui3 tao1tao1 ,
bo1 xia4 yong3heng2 zhu4fu2 dao4 zhong4:3 ,
zhu4cang2 wan4 ban1 rong2yao4 .