sheng1ming4 zhi1 dao4
1
qing3 wei4 wo3 zai4 ge1chang4 yi1ci4 ,
qi2miao4 sheng1ming4 zhi1 dao4 ;
rang4 wo3 geng4:1 ren4shi5 ta2 mei3li4 ,
qi2miao4 sheng1ming4 zhi1 dao4 .
sheng1ming4 zhi1 dao4 mei3hao3 ,
jiao1:4:4 wo3 xin4 shou3 zhen1 dao4 .
2
zhu3 ji1du1 yi3 ci4gei3 wan4min2
qi2miao4 sheng1ming4 zhi1 dao4 ;
zui4ren2 qing3 lai2 ting1 zhu3 fu2yin1 :
qi2miao4 sheng1ming4 zhi1 dao4 .
zhu3 en1 bai2bai2 ci4 xia4 ,
ling3 wo3 gui1hui2 tian1 jia1 .
3
fu2yin1 xin4xi1 guang3 chuan2 shi4ren2 ,
qi2miao4 sheng1ming4 zhi1 dao4 ;
she4zui4 ping2an1 dai4 gei3 wan4min2 ,
qi2miao4 sheng1ming4 zhi1 dao4 .
wei2 kao4 jiu4zhu3 ye1su1 ,
shi3 wo3 cheng2 sheng4 de5:2:dei3 shu2 .
0
qi2 zai1 zhu3 dao4 , mei3 zai1 zhu3 dao4 ,
sheng1ming4 zhi1 dao4 qi2miao4 !
qi2 zai1 zhu3 dao4 , mei3 zai1 zhu3 dao4 ,
sheng1ming4 zhi1 dao4 qi2miao4 !