qi2miao4 sheng4jing1
1
shen2 mo4shi4 qi2miao4 sheng4jing1 ,
ta2 cang2 you3 bao3gui4 zhen1li3 ;
gao4su5 wo3 cong2 he2chu5 lai2 ,
jiao4dao3 wo3 ren2 sheng1yi5 yi4 .
2
wo3 you2 dang4 shi2 ta2 ze2bei4 ,
xian3shi4 zhu3 ci2ai4 feng1sheng4 ;
ta2 yin3ling3 wo3 , bao3shou3 wo3 ,
shan4 yu3 wu4:e4:e4 shang3 fa2 fen1ming2 .
3
bei1 ku3 zhong1:4 ta2 neng2 an1wei4 ,
an1ran2 guo4:4:5 kuang4ye3 man2 huang1 ;
ping2 xin4xin1 de2zhao2 pan4wang4 ,
ji2 en1dian3 sheng4guo4 si3wang2 .
4
ta2 ming2 shi4 ni4 zhe3 chen2lun2 ,
xin4 zhe3 de5:2:dei3 yong3shi4 zhi1 fu2 ;
shen2 mo4shi4 qi2miao4 sheng4jing1 ,
ta2 shi4 wo3 zhen1li3 bao3 ku4 .