zhu3 zheng3jiu4 wo3
1
ci2bei1 ye1su1 you2 tian1 er2 lai2 ,
wei4 yao4 shi3 wo3 meng2 ta1 ci2ai4 ,
cong2 zui4 shen1 keng1 xiu1ru3 ku3 hai3 ,
zhu3 shi1 en1 zheng3jiu4 wo3 .
2
en1 zhu3 hu1huan4 wei4 shi2 yi3 jiu3 ,
xi1 wo3 ying4 xin1 bu4 ken3 hui2tou2 ,
jin1 wo3 xing3wu4 tong4hui3 zui4 you2 ,
zhu3 she4mian3 zheng3jiu4 wo3 .
3
jiu4zhu3 wei4 wo3 dai4 jing1ji2 mian3 ,
yu3 shou3 bei4 ding1 di1xia4 xue4 dian3 ,
wo3 zai4 zui4 zhong1:4 tong4ku3 ke3lian4 ,
zhu3 yi3 ai4 zheng3jiu4 wo3 .
4
wo3 jin1 ju1zhu4 shu3:zhu3 tian1 gao1yuan2 ,
wo3 ling2 meng2 fu2 kuai4le4 an1 quan2 ,
qian1 yan2 wan4 yu3 nan2yi3 yan2 chuan2
zhu3 ru2he2 zheng3jiu4 wo3 .
0
cong2 liu2 sha1 zhong1:4 ta1 zheng3jiu4 wo3 ,
yong4 ci2ai4 shou3 ta1 zheng3jiu4 wo3 ,
cong2 hei1an4 jing4 jin4ru4 guang1ming2 ,
zan4mei3 zhu3 ming2 , ta1 zheng3jiu4 wo3 .