gao1yang2 du2 zun1
( gao1 yin1 he2222:huo2 chang4 ) 3 wo3 sui1 si3wang2 , zhu3 nai3 sheng1ming4 ;
1
bie2 wu2 gao1yang2 ,
bie2 wu2 zun1 ming2 ,
bie2 wu2 pan4wang4 cun2liu2 tian1 de5:di4 hai3yang2 ;
chu2 ni3 yi3wai4 , neng2 qu4 zui4e4 xiu1ru3 ,
bie2 wu2 di4fang5 .
2
xin4nian4 wei1ruo4 ,
pan4wang4 yao2huang5 ,
jing1li4 wu2 shu3 qiong2 kun4 huan4nan4 qi1 chuang4 ;
wo3 xin1 shen1chu4 reng2ran2 xiang4 ni3 hu1han3 ,
xiang4 ni3 hu1han3 .
3
wo3 sui1 si3wang2 ,
zhu3 nai3 sheng1ming4 ;
wo3 sui1 bing1 leng3 , zhu3 ai4 reng2 chi4 wang4 ;
wo3 sui1 mei2you3 zhen3 shou3 an1shen1 di4fang5 ,
ni3 reng2 tong2 zai4 .
0
wo3 sui1 bing1 leng3 ,
zhu3 ai4 reng2 chi4 wang4 ;
wo3 sui1 mei2you3 zhen3 shou3 an1shen1 di4fang5 ,
ni3 reng2 tong2 zai4