wei1 sheng1 pan4wang4
1
fan2 mang2 ren2sheng1 de5 shi2 guang1 zhong1:4 ,
pi2juan4 ji4mo4 duo1 gan3kui4 ;
ni3 xin1ling2 ji1ke3 yu3 xu1kong1 ,
que4 wu2fa3 de2zhao2 an1wei4 ;
ting1 , zhe4 sheng1yin1 he2deng3 mei3miao4 ,
shi4 zhen1shi2 wen1rou2 yan2ci2 ,
ting1 , ci2ai4 sheng1 xiang4 ni3 hu1 zhao4 ,
dai4 lai2 hao4:3 xin4xi1 yu3 ni3 .
2
shi4jie4 yi1qie4 fu2 hua2 yan4yue4 ,
quan2 shi4 qi1pian4 yu3 shu4fu42 ;
zhen1shi2 yu3 bu4bian4 de5 zhen1bao3 ,
shi4jian1 shang4 yong3 zhao3 bu4 dao4 ;
lai2 , ni3 yao4 xiang4 gao1shan1 ju3mu4 ,
ni3 xin1ling2 bi4 de5:2:dei3 man3zu1 ,
lai2 , yin3:4 yu2 sheng1ming4 huo2shui3 quan2 ,
bi4 ke3 xiang3 ning2jing4 ping2an1 .
3
xi1wang4 ru2 mao2 pao1 lao2 wen3tuo3 ,
jiang1 xin1ling2 hei1 mu4 chong1po4 ;
zhu3 yi3 jin4ru4 wo3de5 nei4xin1 ,
jie3 chu2 fen2mu4 de5 you1 jin1:4 ;
lai2 , pan4wang4 shi2xian4 de5 huan1xin1 ,
jin4ru4 wo3 chou2ku3 de5 xin1 ,
lai2 , you3 fu2 rong2yao4 de5 pan4wang4 ,
yong3 bu4 li2kai1 wo3 xin1 fang2 .
0
wei1 sheng1 pan4wang4 ,
wo3 xi3 ting1 zhu3 ci2ai4 sheng1 ,
rang4 wo3 xin1ling2 tong4ku3 zhong1:4 an1ning2 .
wei1 sheng1 pan4wang4 ,
wei1 sheng1 pan4wang4 ,
ting1 zhu3 ci2 sheng1 ,
wo3 xi3 ting1 zhu3 ci2 sheng1 ,
rang4 wo3 xin1ling2 ,
rang4 wo3 xin1ling2 ,
tong4ku3 zhong1:4 , tong4ku3 zhong1:4 de5:2:dei3 an1ning2 .