qi2yi4 de5 ai4
1
zen3 neng2 ru2ci3 xiang4 wo3 zhe4yang4 zui4ren2 ,
ye3 meng2 bao3 xue4 jiu4shu2 da4 en1 ?
zhu3 wei4 wo3 shou4 tong4ku3 bian1 shang1 ,
ye3 wei4 wo3 si3 zai4 shi2jia4 shang4 ?
qi2yi4 de5 ai4 , zen3 neng2 ru2ci3
wo3 zhu3 wo3 shen2 wei4 wo3 shou4 si3 ?
2
he2deng3 qi2miao4 ! yong3sheng1 zhu3 jing4 shou4 si3 !
you3 shei2 neng2 jie3shi4 zhe4 ao4mi4 ?
shen2 sheng4 zhi1 ai4 , guang3 kuo4 shen1 zhang333:chang22 ,
zui4 gao1 tian1shi3 ye3 nan2 ce4liang4 ,
shang4 zhu3 lian2min3 , chao1guo4 cai1 xiang3 ,
shi4ren2 dou1 dang1 jing4bai4 jing3yang3 .
3
wo3 zhu3 li2kai1 tian1shang4 bao3zuo4 rong2hua2 ,
wu2liang4 en1hui4 bai2bai2 ci4 xia4 ,
qian1bei1 xu1 ji3 , xian3 zhang1 ci2ai4 ,
liu2xue4 jiu4shu2 ya3dang1 hou4dai4 ,
en1dian3 lian2ai4 , wu2bian1 wu2ya2 ,
zui4ren2 xiang4 wo3 , jing4 meng2 hou4 ai4 .
4
wo3 ling2 shou4 kun4 , duo1 nian2 zai4 lao2yu4 zhong1:4 ,
bei4 zui4 bao1wei2 , hei1an4 chong2chong2 ;
zhu3 yan3 fa1chu1 fu4huo2 rong2guang1 ,
wo3 ling2 su1xing3 , man3 shi4 guang1ming2 !
jia1 suo3 tuo1luo4 , xin1ling2 huo4 shi4 ,
wo3 jiu4 qi3lai5 gen1sui2 zhu3 xing2 .
5
bu4zai4 ding4 zui4 , xin1zhong1 chu2 jin4 you1chou2 ,
wo3 yong1you3 zhu3 bing4 ta1 suo3you3 .
zhu3 nei4 sheng1huo2 rang4 ta1 ju1 shou3 ,
chuan1 qi3 yi4 pao2 sheng4jie2 wu2 gou4 ;
tan3ran2wu2ju2 dao4 bao3zuo4 qian2 ,
ji2 zhu3 jiu4shu2 , huo4de2 guan1mian3 .
0
qi2yi4 de5 ai4 !
neng2 ru2ci3 wo3 zhu3 wo3 shen2 ,
jing4 wei4 wo3 si3 !
qi2yi4 de5 ai4 !
neng2 ru2ci3 wo3 zhu3 wo3 shen2 ,
jing4 wei4 wo3 si3 !