shi4jie4 de5 zhen1 guang1
1
quan2 shi4jie4 mi2shi1 zai4 hei1an4 zui4e4 zhong1:4 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 ;
zhu3 rong2guang1 zhao4yao4 ru2tong2 tai4yang2 dang1 kong4 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 .
2
zai4 zhu3 ye1su1 li3 quan2 wu2 hei1an4 ying3 zong1 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 ;
gen1sui2 zhu3 yin3dao3 , xing2 zai4 zhu3 guang1ming2 zhong1:4 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 .
3
zhang333:chang22 zhu4 zai4 hei1an4 zhong1:4 shi1ming2 zhe3 qing3 ting1 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 ;
zun1 zhu3 ming4 qu4 xi3jing4 bi4 zhong4:-:chong2 jian4 guang1ming2 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 .
4
tian1tang2 ji2qi2 guang1ming2 bu4 xu1yao4 tai4yang2 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 ;
shen2 shi4 gao1yang2 jiu4shi4 hua2mei3 sheng4 cheng2 zhi1 guang1 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 .
0
kuai4 lai2 jiu4 guang1 , zheng4 wei4 ni3 zhao4liang4 !
zhu3 de5 ci2 guang1 zhao4yao4 wo3 shen1shang5 ,
qian2 wo3 xia1yan3 , jin1 zhong4:-:chong2 jian4 liang4guang1 ,
shi4jie4 de5 zhen1 guang1 shi4 ye1su1 .