chui1 qi3 hao4 tong3
1
kuai4 jiang1 hao4 tong3 chui1 xiang3 ,
fa1:1:4 zhuang1yan2 huan1le4 sheng1 ;
hao4:3 rang4 yuan3 jin4 ge4 fang1 ,
wan4guo2 wan4min2 qi2 ting1 .
kuai4le4 xi3 nian2 yi3jing5 lai2lin2 ,
kuai4le4 xi3 nian2 yi3jing5 lai2lin2 ,
meng2 en1 zui4ren2 gui1 jia1 huan1xin1 .
2
da4ji4si1 zhu3 ye1su1 ,
yi3jing5 shu2 jing4 zui4guo4 ;
rang4 pi2fa2 zhe3 an1xi1 ,
shi3 bei1shang1 zhe3 huan1le4 .
kuai4le4 xi3 nian2 yi3jing5 lai2lin2 ,
kuai4le4 xi3 nian2 yi3jing5 lai2lin2 ,
meng2 en1 zui4ren2 gui1 jia1 huan1xin1 .
3
tian1guo2 fu2yin1 en1dian3 ,
ji2 hao4 tong3 sheng1 chuan2bian4 ;
meng2 jiu4shu2 li2shi4 su2 ,
zhan4li4 jiu4zhu3 mian4qian2 .
kuai4le4 xi3 nian2 yi3jing5 lai2lin2 ,
kuai4le4 xi3 nian2 yi3jing5 lai2lin2 ,
meng2 en1 zui4ren2 gui1 jia1 huan1xin1 .