qi2yi4 en1dian3
1
qi2yi4 en1dian3 , he2deng3 gan1tian2 ,
wo3 zui4 yi3 de5:2:dei3 she4mian3 ;
qian2 wo3 shi1sang4 , jin1 bei4 xun2 hui2 ,
xia1yan3 jin1 de5:2:dei3 kan4jian5 .
2
hao4da4 en1dian3 , shi3 wo3 jing4wei4 ,
shi3 wo3 xin1de2 an1wei4 ;
chu1 xin4 zhi1 shi2 ji2 meng2 en1hui4 ,
zhen1 shi4 he2deng3 bao3gui4 .
3
jing1guo4 xu3duo1 wei1xian3 wang3luo2 ,
bao3 shou4 ren2jian1 ku3chu3 ,
ci3 en1 ling3 wo3 ping2an1 du4guo4 ,
ta1 ri4 gui1hui2 tian1 fu3 .
4
jiang1lai2 zai4 tian1 an1ju1 wan4nian2 ,
en1 guang1 ru2 ri4 pu3zhao4 ,
hao3xiang4 zui4 chu1 meng2 en1 jing3kuang4 ,
zan4mei3 yong3 bu4 jian3shao3 .