ni3 bi4xu1 chong2sheng1
1
you3 yi1 wei4 guan1zhang3 ye4jian1 lai2 jian4 ye1su1 ,
xiang4 ta1 qiu2 wen4 jiu4en1 guang1ming2 de5 tan3tu2 ,
zhu3 ye1su1 de5 hui2da2 cheng2ken3 er2 qing1chu5 :
" ni3 bi4xu1 yao4 chong2sheng1 . "
2
ye1su1 de5 jiao4xun5 ru2ci3 cheng2ken3 zheng4zhong4 ,
shi4shang5 zhong4ren2 dou1 ying1dang1 liu2yi4 ting1cong2 ,
qie4wu4 qing1hu1 mian3 ci3 yu3 xiang4 ni3 luo4kong1 ,
" ni3 bi4xu1 yao4 chong2sheng1 . "
3
ni3 ruo4 yao4 jin4ru4 rong2yao4 li3 xiang3 an1ning2 ,
ni3 ruo4 yao4 yu3 de5:2:dei3 shu2 zhe3 kuai4le4 ge1 yong3 ,
ni3 ruo4 yao4 meng2 en1 de2zhao2 yong3yuan3 sheng1ming4 ,
" ni3 bi4xu1 yao4 chong2sheng1 . "
4
ni3 ke3 jian4 de5 qin1you3 zai4 tian1shang4 ming2 gong1 ,
zai4 mei3li4 cheng2men2 deng3hou4 yu3 ni3 xiang1 feng2 ,
qing3 liu2xin1 ting1 , zhe4 ge1 ci2 he2deng3 zheng4zhong4 :
" ni3 bi4xu1 yao4 chong2sheng1 . "
0
" ni3 bi4xu1 yao4 chong2sheng1 , ni3 bi4xu1 yao4 chong2sheng1 ,
wo3 shi2 shi2zai4:4:- zai4 yao4 gao4su5 ni3 yi1 sheng1 , ni3 bi4xu1 yao4 chong2sheng1 . "