wan1gu3 pan2shi2 wei4 wo3 kai1
1
wan1gu3 pan2shi2 wei4 wo3 kai1 ,
rong2 wo3 cang2shen1 zai4 zhu3 huai2 ,
bing1ding1 ju3 qiang1 shang1 zhu3 xie2 ,
li4shi2 liu2 chu1 shui3 yu3 xue4 ,
shuang1 zhong4:-:chong2 yi1zhi4 wo3 zui4guo4 :
zui4 xing2 , zui4 quan2 jie1 de5:2:dei3 tuo1 .
2
zong4ran2 qin2lao2 bu4 ba4xiu1 ,
yi4 bu4neng2 da2 zhu3yao4 qiu2 ,
zong4 re4xin1 neng2 yi3 chi2 jiu3 ,
zong4 yan3lei4 yong3yuan3 tang3 liu2 ,
reng2 bu4neng2 shu2 wo3 zui4 you2 ,
wei2you3 zhu3 neng2 shi1 zheng3jiu4 .
3
yu3 shou3 kong4 kong4 dao4 zhu3 qian2 ,
zhi3you3 jin3 yi1 shi2jia4 bian1 ,
chi4shen1 qiu2 zhu3 ci4 yi1fu5 ,
wu2 yi3kao4 wang4 zhu3 en1 xu4 ,
wu1hui4 ben1 zhi4 huo2 quan2 pang2 ,
qiu2 zhu3 xi3 wo3 mian3 mie4wang2 .
4
dang1 wo3 jin1sheng1 nian2 ri4 shi4 ,
dao4 lin2zhong1 shuang1 mu4 chui2 bi4 ,
dang1 fei1 shang4 hua2mei3 tang2 ,
jin4jian4 zhu3 zai4 bao3zuo4 shang4 ,
wan1gu3 pan2shi2 wei4 wo3 kai1 ,
rong2 wo3 cang2shen1 zai4 zhu3 huai2 .