ye1su1 hu1 zhao4
1
ku3 hai3 ren2sheng1 , bo1tao1 xiong1yong3 ,
zhu3 ye1su1 xiang4 wo3 hu1 zhao4 ;
wen1rou2 sheng1yin1 , tian1tian1 hu1 zhao4 ,
" gen1sui2 wo3 bi4 mian3 piao1yao2 . "
2
ye1su1 hu1 zhao4 , yuan3li2 shi4su2 ,
mo4 zhui1qiu2 xu1rong2 xiang3 le4:4:4:yue4 ;
yi1qie4 ou3xiang4 , dou1 yao4 yuan3li2 ,
" ni3men5 ai4 wo3 ying1 geng4:1 duo1 . "
3
bu4lun4 xin1lao2 , huo2shi4 an1yi4 ,
shi4 you1shang1 huo2shi4 xi3le4 ;
zhu3 reng2 guan1huai2 , xin1ran2 hu1 zhao4 ,
" dang1 ai4 wo3 sheng4guo4 yi1qie4 . "
4
ye1su1 hu1 zhao4 , man3 you3 en1ci2 ,
yuan4 wo3men5 ting1 ta1 sheng1yin1 ;
feng4xian4 shen1xin1 , zun1xing2 zhu3 dao4 ,
shi4 zhu3 ai4 zhu3 zui4 meng2 en1 .