ye1su1 jin1ri4 zhao4 ni3
1
ye1su1 zheng4 rou2 sheng1 hu1 zhao4 ni3 hui2 jia1 ,
jin1ri4 zhao4 ni3 , jin1ri4 zhao4 ni3 ;
wei4he2 yuan3li2 zhu3 ci2ai4 de5 en1 guang1 ?
yue4 zou3 yue4 yu3 zhu3 xiang1 li2 .
2
ye1su1 jin1 hu1 zhao4 lao2ku3 zhe3 de5:2:dei3 an1 ,
jin1ri4 zhao4 ni3 , jin1ri4 zhao4 ni3 ;
ke3 jiang1 zhong4dan4 tuo1 zhu3 ti4 ni3 cheng2dan1 ,
ta1 bi4ding4 bu4 ju4jue2 ni3 .
3
ye1su1 jin1 zheng4 deng3dai4 pan4 ni3 hui2da2 ,
jin1 zheng4 deng3dai4 , jin1 zheng4 deng3dai4 ,
qian1bei1 ren4zui4 fu2 zai4 jiu4zhu3 jiao3 qian2 ,
kuai4 lai2 bu2yao4 zai4 dan1yan2 .
4
ye1su1 zheng4 hu1 zhao4 , qing3 ting1 ta1 ci2 sheng1 ,
xian4zai4 dang1 ting1 , xian4zai4 dang1 ting1 ;
shei2 yuan4 xin4 ta1 zun1 ming2 bi4 de5:2:dei3 xi3le4 ,
bu2yao4 zai4 chi2 yi2 bu4 jue2 .
0
jin1ri4 zhao4 ni3 , jin1ri4 zhao4 ni3 , ye1su1 zhao4 ni3 ,
ta1 jin1ri4 yi3 wen1rou2 sheng1 zhao4 ni3 .
jin1ri4 , jin1ri4 zhao4 ni3 , zhao4 ni3 ,
jin1ri4 , jin1ri4 zhao4 ni3 , zhao4 ni3 ,
zhu3 wen1rou2 ci2 sheng1 zhao4 ni3 , zhu3 zhao4 ni3 ,
ta1 jin1ri4 yi3 wen1rou2 sheng1 zhao4 ni3 .