shi4fou3 kun4juan4
1
wen4 ni3 shi4fou3 kun4juan4 pi1 pi2fa2 ,
lao2ku3 you4 chou2 fan2 ?
zhu3 sheng1 shuo1 dao4 :
" dao4 wo3 zhe4li3 xiang3 ping2an1 . "
2
tang3ruo4 ta1 lai2 zuo4 wo3 xiang4dao3 ,
ping2 he2 neng2 ren4shi5 ?
" ta1de5 lei4 pang2 ,
shou3 shang4 , jiao3 shang4 , man3 shang1hen2 . "
3
ta1 shi4fou3 xiang4 rong2yao4 jun1wang2 ,
tou2 shang4 dai4 guan1mian3 ?
" ta1 que4 dai4 zhe5
yi1 ding3 guan1mian3 , jing1ji2 bian1 . "
4
tang3 wo3 xun2 ta1 ,
tang3 wo3 gen1 ta1 ,
ta1 gei3 he2 bao4 chou2 ?
" xu3duo1 ku3chu3 ,
xu3duo1 xin1lao2 , xu3duo1 chou2 . "
5
tang3ruo4 wo3 reng2 jin3jin3 sui2 ta1 ,
zhong1jiu3 you4 he2 ru2 ?
" du4guo4 yue1dan4 ,
chou2ku3 xiao1chu2 , yong3 an1 shu1 . "
6
wo3 ruo4 gui1yi1 qiu2 ta1 shou1liu2 ,
ta1 shi4fou3 jie1shou4 ?
" tian1di4 sui1 fei4 ,
ta1 bu4 tui1ci2 , zong3 shou1liu2 . "
7
zhui1xu2 , gen1sui2 , zun1shou3 ,
fen4dou4 , wo3 neng2fou3 meng2 en1 ?
shi3tu2 , xian1zhi1 , lie4 shi4 ,
sheng4tu2 dou1 shuo1 " neng2 " .