kuai4 lai2 jiu4 wang2
1
lai2 gui1xiang4 jiu4zhu3 , bu2yao4 dan1wu5 ,
sheng4jing1 yi3 zhi3ming2 de2jiu4 zhi1 lu4 ;
ta1 zheng4zai4 wo3men5 zhong1jian1 zhao4 hu1 ,
fa1chu1 rou2 sheng1 shuo1 : " lai2 ! "
2
qing3 ting1 jiu4zhu3 shuo1 : " rang4 xiao3 hai2 lai2 ! "
yuan4 mei3 ren2 ting1jian5 xi3le4 xin1 kai1 ;
jie1shou4 ta1 wei4 zhu3 bu2yao4 deng3dai4 ,
qie4wu4 dan1yan2 , kuai4 lai2 !
3
zhu3 jin1ri4 zai4 ci3 qing3 ni3 san1 si1 ,
jiu4zhu3 de5 ming4ling4 ying1dang1 zun1 yi1 ;
ting1 ta1 wen1rou2 sheng1 man3 you3 en1ci2 ,
" ni3 shi4fou3 yuan4yi4 lai2 ? "
0
kuai4le4 , kuai4le4 , wo3men5 yao4 xiang1hui4 ,
ji2 bao3 xue4 wo3 xin1 qing1jie2 wu2zui4 ,
wo3men5 yu3 jiu4zhu3 kuai4le4 tong2 zai4 ,
yong3yuan3 zhu4 tian1 jia1 nei4 .