fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2
1
" fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ,
" yao4 gao1sheng1 xuan1yang2 ,
jiang1 zhe4 fu2yin1 xin4xi1
kuai4 chuan2bian4 shi4shang5 ,
jiang1 zhe4 kuai4le4 jia1yin1
xiang4 ren2ren2 chuan2kai1 ,
" fan2 shi4 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ! "
2
fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ,
bu2yao4 zai4 yan2 chi2 ,
en1 men2 xian4 zheng4 da4 kai1 ,
jin4lai2 mo4 you2yi2 ,
zhu3 shi4 dao4lu4 zhen1li3 ,
xin4 kao4 wu4 deng3dai4 ,
" fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ! "
3
fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2
bi4ding4 bi4ding4 de5:2:dei3 yong3sheng1 ,
fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ,
you3 yong3yuan3 bao3zheng4 ,
fan2 yuan2 yi4 zhi3:1 zhe3 ke3 lai2 ,
xu3 bu4 geng1gai3 ,
" fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ! "
0
" yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ,
yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ! "
jiang1 zhe4 fu2yin1 xiang4
shi4jie4 ge4di5 chuan2kai1 ,
zhe4 shi4 ci2ai4 tian1fu4
huan4 lang4zi3 hui2 jia1 ,
" fan2 yuan2 yi4 zhe3 ke3 lai2 ! "