gui1 jia1
1
ye1su1 wen1rou2 ci2 sheng1 ken3qie4 zai4 hu1huan4 ,
ta1 hu1huan4 ni3 , hu1huan4 wo3 .
ta1 nai4xin1 zai4 ni3 xin1 men2 wai4 deng3hou4 ni3 ,
ta1 deng3hou4 ni3 , deng3hou4 ni3 .
2
ye1su1 ken3qie4 qing3qiu2 , wei4he2 huan2:hai2 dan1yan2 ?
ta1 ken3qing3 ni3 , ken3qing3 wo3 .
wei4he2 chi2yan2 bu4 yuan4 jiu4zhu3 de5 ci2 lian2 ?
ta1 lian2min3 ni3 , lian2min3 wo3 .
3
guang1yin1 fei1shi4 ben1liu2 , yi1 ke4 bu4 ting2liu2 ,
ta2 bu4 deng3 ni3 , bu4 deng3 wo3 .
yin1 an4 si3wang2 long3zhao4 , hei1ye4 kuai4 lai2lin2 ,
kuai4 lin2jin4 ni3 , lin2jin4 wo3 .
4
ye1su1 ying1xu3 ci4 xia4 qi2miao4 da4 ci2ai4 ,
ying1xu3 ai4 ni3 , ye3 ai4 wo3 .
zui4guo4 nan2 duo1 , zhu3 you3 lian2min3 ken3 she4mian3 ,
ta1 she4mian3 ni3 , she4mian3 wo3 .
0
gui1 jia1 , ( gui1 jia1 , ) gui1 jia1 , ( gui1 jia1 , )
you1shang1 kun4juan4 zhe3 gui1 lai2 ;
ye1su1 wen1rou2 ken3qie4 zai4 hu1huan4 ,
hu1huan4 zui4ren2 kuai4 gui1 jia1 .