qiu2 zhu3 shi1 en1
1
ci2ai4 jiu4zhu3 ting1 wo3 ken3qiu2 ,
mo4 jiang1 wo3 ju4jue2 ,
ji4 you3 bie2ren2 meng2 zhu3 xuan3zhao4 ,
yi4 qiu2 zheng3jiu4 wo3 .
2
rang4 wo3 lai2dao4 shi1en1zuo4 qian2 ,
jie1shou4 ni3 en1dian3 ,
qian2cheng2 gui4xia4 , you1shang1 tong4hui3 ,
zhu4 wo3 xin4 geng4:1 jian1 .
3
wo3 wei2 kao4 zhu3 shu2 zui4 gong1lao2 ,
cai2neng2 dao4 zhu3 qian2 ,
xin1ling2 chuang4 shang1 wang4 zhu3 yi1zhi4 ,
yuan4 chu1 ni3 en1dian3 .
4
ni3 shi4 wo3 ping2an1 de5 quan2yuan2 ,
bi3 sheng1ming4 geng4:1 bao3 ,
tian1shang4 di4xia4:5 chu2 ni3 yi3wai4 ,
wo3 wu2 suo3 ai4mu4 .
0
jiu4zhu3 , jiu4zhu3 ,
qing3 ting1 wo3 ken3qiu2 ,
ji4 you3 bie2ren2 meng2 zhu3 xuan3zhao4 ,
shi3 wo3 yi4 de2jiu4 .