ye1su1 , wo3 lai2
1
tuo1li2 kun3bang3 , you1chou2 hei1ye4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 ! ye1su1 , wo3 lai2 !
jin4ru4 zi4you2 guang1ming2 yu3 xi3le4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
tuo1li2 ji2bing4 jin4ru4 ni3 jian4quan2 ,
tuo1li2 pin2fa2 jin4ru4 ni3 fu4 yuan2 ,
tuo1li2 zui4e4 jin4ru4 zhu3 li3mian4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
2
tuo1li2 shi1bai4 kui1sun3 he2222:huo2 xiu1chi3 ,
ye1su1 , wo3 lai2 ! ye1su1 , wo3 lai2 !
jin4ru4 shi2jia4 rong2yao4 de5 fu2zhi3 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
tuo1li2 tong4ku3 jin4ru4 ni3 zi1run4 ,
tuo1li2 feng1 bo1 ji1 jin4ru4 ni3 an1wen3 ,
tuo1li2 yuan4 tan4 jin4ru4 ni3 huan1xin1 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
3
tuo1li2 jiao1ao4 bu2ping2 de5 xue4qi4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 ! ye1su1 , wo3 lai2 !
jin4ru4 wo3 zhu3 you3 fu2 de5 zhi3yi4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
4
tuo1li2 you1ming2 fen2mu4 de5 ke3pa4 ,
ye1su1 , wo3 lai2 ! ye1su1 , wo3 lai2 !
jin4ru4 huan1le4 guang1ming2 de5 fu4 jia1 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !
tuo1li2 bai4huai4 wu2 di3 de5 shen1yuan1 ,
jin4ru4 yin1bi4 ping2an1 de5 yang2juan4 ,
yong3yuan3 zhan1yang3 ni3 rong2yao4 ci2 yan2 ,
ye1su1 , wo3 lai2 jiu4 ni3 !