zhi3yao4 xin4 ta1
1
bei4 zui4 ya1shang1 de5 ren2 ,
kuai4 lai2 jie1shou4 en1 zhu3 ai4lian2 ,
ta1 yao4 jiu4 ni3 , an1 ni3 xin1huai2 ,
zhi3yao4 xin4 ta1 en1 yan2 .
2
ye1su1 wei4 ni3 ceng2 liu2 bao3 xue4 ,
ci4 xia4 en1dian3 feng1sheng4 ,
kuai4 lai2 tou2ru4 ci3 bao3 xue4 quan2 ,
bi4 bai2 ru2 xue3 jie2jing4 .
3
ye1su1 jiu4shi4 dao4lu4 , zhen1li3 ,
ling3 ni3 jin4ru4 an1xi1 ,
kuai4 xin4 kao4 ta1 wu4 zai4 chi2 yi2 ,
bi4 de5:2:dei3 yong3sheng1 fu2qi5 .
4
qing3 lai2 jia1ru4 zhe4 sheng4jie2 dui4 ,
tong2 wang4:3 rong2yao4 tian1 xiang1 ,
mei3li4 tian1 cheng2 wu2 you1 wu2 lei4 ,
yong3 xiang3fu2 le4:4:4:yue4 wu2jiang1 .
0
zhi3yao4 xin4 ta1 ,(2x)
xian4zai4 yao4 xin4 ta1 ,
ta1 bi4 jiu4 ni3 ,(2x)
xian4zai4 bi4 jiu4 ni3 .