zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2
1
wo3 ting1jian5 huan1 lai2 le4:4:4:yue4 sheng1yin1 :
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 !
dao4 ge4chu4 chuan2yang2 jiu4en1 :
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 !
jiang1 fu2yin1 chuan2 zhi4 wan4 bang1 ,
pan1 guo4:4:5 shan1ling3 yue4 zhong4:-:chong2 yang2 ,
zun1 zhu3 ming4 ji4xu4 chuan2yang2 :
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 .
2
du4 yang2 hai3 chuan2bo1 jia1yin1 :
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 !
qu4 gao4su5 yuan3 jin4 zui4ren2 :
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 !
zhong4 hai3dao3 ying1dang1 ge1chang4 ,
zhu1 yan2 dong4 ye3 dang1 hui2xiang3 ,
quan2 shi4jie4 kuai4le4 song4yang2 :
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 .
3
zhan4chang2 shang4 gao1chang4 jia1yin1 :
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 !
ji2 qi2 shou4 si3 yu3 fu4huo2 ,
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 !
jing1 you1gu3 rou2 sheng1 ge1chang4 ,
yang3wang4 zhu3 shi1 wu2liang4 ,
sheng4 fen2mu4 huan1 ran2 song4yang2 :
zhu3 ye1su1 jiu4 zui4ren2 .