wo3 ai4 wo3 zhu3 guo2du4
1
wo3 ai4 wo3 zhu3 guo2du4 ,
jiu4zhu3 qi2zhong1 ju1zhu4 ,
jiu4zhu3 bao3 xue4 mai3 shu2 jiao4hui4 ,
she3 sheng1 dian4ding4 ji1chu5 .
2
wo3 ai4 wo3 zhu3 jiao4hui4 ,
gen1ji1 wen3gu4 jian1ding4 ,
tian1fu4 teng2ai4 , you2ru2 tong2ren2 ,
ming2ke4 zai4 zhu3 shou3 zhong1:4 .
3
wei4 ta1 wo3 chang2 liu2lei4 ,
wei4 ta1 wo3 chang2 qi2qiu2 ,
wei4 ta1 suo3 xu1 , jie2li4 jin4xin1 ,
gong1zuo4 xin1ku3 lao2 bu4 xiu1 .
4
wo3 ai4 shu3:zhu3 tian1 sheng1huo2 ,
shi4 wo3 wu2shang4 kuai4le4 ,
tian2mi4 tuan2qi4 , zhu3 qian2 meng2 shi4 ,
ai4 zhong1:4 zan4mei3 ou1 ge1 .
5
shang4 zhu3 zhen1li3 yong3cun2 ,
xi1an1 huo4 ci4 guang1rong2 ,
rong2 shang4 jia1 rong2 , le4:4:4:yue4 shang4 jia1 le4:4:4:yue4 ,
tian1guo2 fu2fen1 wu2qiong2 .