mei3 zai1 xi1an1
1
mei3 zai1 xi1an1 , shang4 zhu3 sheng4 cheng2 ,
qian1 ban1 rong2yao4 shou4 song4 chen4:cheng1:1 ;
zhi4 zun1 shang4 zhu3 sheng4 yan2 jian1ding4 ,
xuan3ze2 ni3 wei4 ta1 hua2 jing1 .
shei2 neng2 dong4yao2 ni3de5 gen1ji1 ,
wan1gu3 pan2shi2 jian1 qie3 wen3 ,
jiu4en1 qiang2 heng2 , zhou1wei2 huan2rao3 ,
jin4 ke3 tan2 xiao4 dui4 di2jun1 .
2
kan4:1 na3 ! sheng1ming4 huo2shui3 hong2 liu2 ,
lai2zi4 shang4 zhu3 ai4 yuan2tou2 ;
shu3:zhu3 zhu3 er2nuu3 dou1 meng2 gong1ji3 ,
yong3 wu2 que1fa2 wu2 ju4 you1 ;
you3 ci3 hong2 liu2 chang2 neng2 jie3 ke3 ,
huan2:hai2 you3 shei2 bu4 jue2 shu1chang4 ?
en1 ze2 yong3heng2 , tong2 zhu3 yi2yang4 ,
wan4dai4 qian1qiu1 yong3jiu3 zhang333:chang22 .
3
yang3 guan1 tian1kong1 yun2 zhu4 huo3 zhu4 ,
si4mian4 long3zhao4 zhong4 ju1min2 ,
you3 ci3 rong2guang1 you3 ci3 hu4bi5 ,
zheng4ming2 shang4 zhu3 lai2 qin1jin4 ;
sui2 zhu3 jing1qi2 zhu3 min2 qian2 xing2 ,
hei1ye4 you3 guang1 zhou4 you3 yin1 ,
zhu3 min2 ji1 shi2 , xiang4 zhu3 ken3qiu2 ,
zhu3 ci4 ma3na3 yang3 shen1xin1 .
4
ci2ai4 jiu4zhu3 , wo3 ruo4 meng2 en1 ,
de5:2:dei3 yong3 ju1zhu4 xi1an1 cheng2 ;
ren4ping2 shi4ren2 ji1xiao4 wan3xi1 ,
kao4 zhu3 sheng4 ming2 de5:2:dei3 guang1rong2 .
shi4jian1 yi1qie4 fu4gui4 rong2hua2 ,
bi4 ru2 meng2huan4 jin4 yan1 xiao1 ,
zhen1zheng4 fu2 rong2 , yong3jiu3 cai2 fu4 ,
xi1an1 ju1min2 fang1 zhi1xiao3 .