sheng4jie2 jiao4hui4
1
jiao4hui4 xuan1jiang3 xi3le4 xin4xi1 ,
wo3men5 shen1xin1 qian2 feng4xian4 ,
zai4 ci3 chong2bai4 san1 yi1 zhen1 shen2 ,
song4 zhu3 jiu4shu2 ai4 wu2xian4 ;
tian1shang4 jiang4 xia4 rong2yao4 guang1 ,
jiao4hui4 cheng2wei2 sheng4jie2 dian4 ,
chong1man3 jing4wei4 , chong1man3 ai4 ,
xin4tu2 chong2bai4 zai4 ci3 jian4:4:1:1:1 .
2
zai4 ci3 pei2zhi2 shen2 de5 guo2du4 ,
sheng1zhang3 qia4 ru2 sheng1ming4 shu4 ,
zhu3 ye1su1 shi4 zhong1xin1 qu1gan4 ,
wo3men5 shi4 zhi1 lian2 yu2 zhu3 .
tian1tian1 dou1 jie1:jie2 hao4:3 guo3zi5 ,
ji4 ji4 dou1 you3 hao4:3 shou1cheng5 ,
wo3men5 zhe4 sheng4jie2 jiao4hui4 ,
jia1 guo3 lei2lei2:lei3lei3 xiang4 zhu3 cheng2 .
3
xiang4 guang1zhao4 liang4 hei1an4 shi4jie4 ,
xiang4 yan2 fang4 ru4 wu4:e4:e4 xin1 jian4:4:1:1:1 ,
you4 xiang4 xiao4 mu3 zai4 mian4 tuan2 zhong1:4 ,
qian2 yi2 mo4 hua1:4:4 zheng3 tuan2 mian4 ,
ling3 ren2 gui1 zhu3 de5:2:dei3 xin1sheng1 ,
xiang4 mu3qin5 sheng1chan3 you4 ying1 ,
dao4chu4 xuan1yang2 zhu3 fu2yin1 ,
wan2cheng2 jiao4hui4 da4shi3 ming4 .