jiao4hui4 du2 yi1 de5 gen1ji1
1
jiao4hui4 du2 yi1 de5 gen1ji1 ,
shi4 zhu3 ye1su1 ji1du1 ,
ta1 shi4 zhu3 de5 xin1 chuang4zuo4 ,
cong2 shui3 yu3 dao4 er2 chu1 ,
zhu3 cong2 tian1shang4 lai2 xun2 ta1 ,
zuo4zhu3 sheng4jie2 xin1fu4 ,
gan1yuan4 liu2 zi4ji3 bao3 xue4 ,
she3shen1 jiang1 ta1 mai3 shu2 .
2
jiao4hui4 sui1 zhao4 zi4 wan4 bang1 ,
xin4tu2 que4 cheng2 yi1ti3 ,
tong2 you3 jiu4en1 de5 ping2 zheng4 ,
yi1 zhu3 yi1 xin4 yi1 xi3 ,
tong2 zun1 du2 yi1 de5 sheng4 ming2 ,
tong2 xiang3 wei2:3 yi1 tian1 liang2 ,
tong2 huai2 zhuan1 yi1 de5 pan4wang4 ,
tong2 meng2 en1ai4 wu2liang4 .
3
jiao4hui4 li4 jin4 liao3:le5 ku3nan4 ,
shi4ren2 ji1xiao4 hui3bang4 ,
nei4 zheng1 fen1lie4 ta1 shen1ti3 ,
yi4duan1 pan4 dao4 zhong1:4 shang1 ,
sheng4tu2 jing3xing3 zheng1 xiang1 wen4 ,
hei1ye4 dao4di3 duo1 zhang333:chang22 ?
ku1qi4 jiang1 bian4wei2 ge1chang4 ,
zhuan3yan3 ji2 jian4 chen2guang1 .
4
jiao4hui4 zai4 de5:di4 que4 lian2he2 ,
zhen1 shen2 san1wei4yi4ti3 ,
yi3 xiang3 an1xi1 de5 sheng4tu2 ,
ao4mi4 tian2mi4 tuan2qi4 ;
ken3qiu2 zhu3 ci4 en1 wo3men5 ,
neng2 xiang4 kuai4le4 sheng4tu2 ,
tong2yang4 wen1rou2 qie3 qian1xu1 ,
yu3 zhu3 tian1shang4 ju1zhu4 .