yi3 ai4 xiang1lian2
1
fu2 zai1 ai4 zhu3 sheng4tu2 ,
bi3ci3 yi3 ai4 jie2lian2 ,
he2mu4 xiang1chu3 , tong2xin1 he2yi4 ,
zai4 de5:di4 ru2tong2 zai4 tian1 .
2
zai4 fu4 bao3zuo4 mian4qian2 ,
tong2xin1 qian2cheng2 qi2dao3 ,
tong2 dan1you1 ju4 , tong2 de5:2:dei3 an1wei4 ,
tong2yi1 pan4wang4 mu4biao1 .
3
bi3ci3 tong2 dang1 you1huan4 ,
bi3ci3 tong2 jian1 zhong4dan4 ,
bi3ci3 gong4 sa3 tong2 qing2 yan3lei4 ,
bi3ci3 wei4 wen4 quan4mian3 .
4
wo3men5 li2bie2 zhi1 shi2 ,
nei4xin1 nan2mian3 yi1 yi1 ,
shen1 sui1 yuan3li2 , xin1 reng2 qi4he2 ,
xi1wang4 zai4 hui4 you3 qi2 .