shen2 shi4 ai4
0
shen2 shi4 ai4 ,
you3 zhen1 ai4 di4fang5 ,
shen2 jiu4 hui4 tong2 zai4 .
1
wo3men5 yin1 ai4 meng2 zhao4 ,
jin1tian1 zhu3 nei4 xiang1 ju4 .
ji1du1 wo3men5 suo3 ai4 ,
xi3 yu3 wo3men5 tong2 zai4 .
qi2 lai2 jing4 ta1 , ai4 ta1 ,
yong3heng2 du2 yi1 zhen1 shen2 .
ji4 ai4 ta1 , rang4 wo3men5
ai4 di4xiong1 ren2 ai4 zhu3 .
2
dang1 xin4tu2 ju4ji2 ,
zhu3 nei4 zhi1ti3 jie2lian2 ,
dan4yuan4 tong2 gan3 yi1 ling2 ,
bi3ci3 quan2 wu2 fen1zheng1 .
chu2qu4 fen4nu4 zheng1 jing1 ,
bi4 kai1 suo3you3 dui4 li4 .
ken3qiu2 ji1du1 wo3 shen2 ,
chang2 yu3 wo3men5 tong2 zai4 .
3
dang1 wo3men5 de5:2:dei3 jin4jian4
jiu4zhu3 rong2yao4 sheng4 rong2 ,
qiu2 ci4 ai4 de5 guo3 xiao4 ,
zhong4 sheng4 tong2 ju4 xi3le4 .
zao4wu4 sheng4 shan4 guang1hui1 ,
qiu2 ni3 zhao4yao4 wo3men5 .
zai4 yong3heng2 zan4mei3 zhong1:4 ,
ni3 shi4 wo3men5 fu2zhi3 .