shi1en1zuo4 qian2 jing4bai4
1
qiu2 zhu3 wei4 wo3 kai1qi3 tian1 men2 ,
dao4 xi1an1 de5:2:dei3 xiang3 zhu3 en1 ,
wo3 ling2 huan1xin1 qian2cheng2 deng3hou4
na4 chui2 ting1 dao3gao4 de5 shen2 ,
he2deng3 mei3 de5:di4 meng2 fu2 yin1 ,
chong1man3 an1wei4 , guang1 yu3 en1 .
2
wo3 jin1 lai2dao4 shi1en1zuo4 qian2 ,
ken3qiu2 rong2 wo3 jian4 zhu3 mian4 ,
xun2qiu2 shang4 zhu3 cheng2xin1 jing4bai4 ,
sui1 zai4 di4shang4 ru2 zai4 tian1 ,
qiu2 zhu3 jin1 jin4ru4 wo3 xin1 ,
rang4 ta2 cheng2wei2 ni3 sheng4dian4 .
3
huan1le4 ge1sheng1 zan4mei3 shang4 zhu3 ,
sheng4 dao4 zhong3zi5 jian4 cheng2zhang3 ,
rang4 wo3 ling2 zuo4 jia1 tu3 mei3 rang3 ,
jie1:jie2 mei3 guo3 xiang4 zhu3 xian4shang5 ,
li4zhi4 zun1xing2 zhu3 jiao4xun5 ,
sheng1ming4 wei4 zhu3 fa1guang1 mang2 .
4
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 xin4xin1 jian4 zeng1 ,
rang4 wo3 chi2shou3 zhu3 hong2 en1 ,
wu2lun4 yu4 he2 yin3you4 shi4tan5 ,
zhu3 hua4yu3 guang1zhao4 wo3 xin1 ,
ku3nan4 pin2 kun4 meng2 an1wei4 ,
yin3dao3 hu4bi5 wo3 zhong1shen1 .
5
zhu3 suo3 fen1fu5 wo3 bi4 ting1cong2 ,
zhu3 de5 zhi3yi4 yuan4 zun1 xun2 ,
zhu3 ai4 lian2min3 yang3yu4 zi3min2 ,
rong2 wo3 chang2 yu3 zhu3 qin1jin4 ,
sheng1ming4 yong3liu2 huo2shui3 quan2 ,
you1huan4 ku3tong4 xiao1chu2 jin4 .