zhu3 ri4
1
jin1tian1 shi4 zhu3 suo3 ding4 ri4zi5 ,
ta1 suo3 fen1bie2 wei4 sheng4 ,
zhu1 tian1 huan1hu1 , da4di4 kuai4le4 ,
qi2 lai2 zhu3 qian2 zan4 song4 .
2
zan4mei3 jiu4zhu3 jiang4 shi4 wei2ren2 ,
ci4 xia4 zhen1li3 hong2 en1 ,
feng4 fu4 sheng4 ming2 dao4cheng2rou4shen1 ,
zheng3jiu4 wo3 zhong4 zui4ren2 .
3
jin1ri4 ji1du1 cong2 si3 fu4huo2 ,
xiao1mie4 sa1dan4 quan2neng2 ,
sheng4tu2 shu4 zhu3 qi2miao4 neng2li4 ,
chuan2 zhu3 kai3xuan2 de2sheng4 .