qian2 shou3 sheng4 ri4
1
qi2 lai2 yu3 zhu3 yi1tong2 fen4qi3 !
ta1 ceng2 chuang4zao4 zhu1 tian1 da4di4 ;
wei4 jiu4 shi4ren2 ta1 ceng2 she3ming4 ,
que4 kai3xuan2 de2sheng4 si3 quan2bing3 ;
he2ping2 sheng1ming4 zhi1 jun1 fu4sheng1 ,
yi3ci3 sheng4 ri4 yong3 zhi4 da4 gong1 .
2
zhu3 li4 jin1ri4 shu3:zhu3 ta1 wei4 sheng4 ,
shi2jia4 qi2 ai4 tian1xia4 jian4zheng4 ,
fu4huo2 da4 neng2 ji4li4 wo3men5 ,
bu4zai4 hou4tui4 jing1shen2 zhen4 fen4 ,
wan2quan2 cheng2 yi4 zai4 zao4 shen1 en1 ,
shang4 zhu3 sheng1ming4 chong1man3 wo3 xin1 .
3
yuan4 jiang1 sheng4 ri4 xiang4 zhu3 jing4xian4 ,
qian2cheng2 dao3gao4 ta1 bao3zuo4 qian2 ,
qian1bei1 ling2ting1 fu2yin1 zhen1 dao4 ,
she3ming4 da4 ai4 ming2gan3 tu2 bao4 ,
wo3 ling2 huan1xin1 kou3 chang4 xin1 he2222:huo2 ,
zai4 zhu3 sheng4dian4 zan4mei3 ou1 ge1 .