shou4xi3 gui1 zhu3
1
shou4xi3 gui1 ru4 jiu4zhu3 de5 si3 ,
xiang4 zui4 zi4 shi4 yi3 si3 ,
yu3 ji1du1 tong2 guo4:4:5 xin1sheng1 huo2 ,
yu3 zhu3 tong2 sheng1 tian1shang4 .
2
zhu3 zuo4 zai4 sheng4 tian1fu4 you4bian1 ,
bei4 li4 wei4 rong2mei3 wang2 ;
jin4ru4 rong2yao4 zuo4 wo3 xian1 qu1 ,
reng2 yuan4 zuo4 wo3 zhang3xiong1 .
3
xin4 ai4 yu3 yi4 zhu4 wo3 fei1 sheng1 ,
tuo1li2 suo3 sui4 shi4 wu4 ,
tian1shang4 bao3 cang2 zui4 wei4 feng1fu4 ,
wo3men5 xin1 dang1 xiang4 wang4:3 .
4
wu4 rong2 shi4jian1 xiang3 le4:4:4:yue4 xi1yin3 ,
qiu2 zhu3 ci4 li4 xiang4shang4 ,
kao4 zhu3 ci2ai4 xi1yin3 neng2li4 ,
zhi4 zhong1 ling3shou4 jiang3shang3 .