shui3 li3 ge1
1
wo3men5 shou4xi3 yu3 zhu3 tong2 zang4 ,
yu3 zhu3 yi1tong2 fu4huo2 geng4:1 sheng1 .
wo3 de5:2:dei3 gai3bian4 cong2qian2 sheng1ming4
zhong4jia4 mai3 shu2 , geng4:1 yuan4 feng1sheng4 .
2
shen1ti3 neng2 bei4 shui3 lai2 jie2jing4 ,
wei2 kao4 ji1du1 fu4 shang4 zhong4jia4 ,
ji2 xue4 yu3 huo3 xi3jing4 xin1ling2 ,
wo3men5 cai2 de5:2:dei3 jie2bai2 wu2xia2 .
3
zhu3 wei4 shu2 zui4 gan1 liu2 bao3 xue4 ,
zhe4 bao3 xue4 neng2 xi3 qing1 zui4 wu1 ,
ta1 yi3 chun2jing4 wu2xia2 gong1yi4 ;
zuo4 wo3men5 zui4 jie2bai2 yi1fu5 .