zun1 zhu3 en1 yan2
1
wo3 jin1 zun1 zhao4 jiu4zhu3 en1 yan2 ,
qian1gong1 dao4 zhu3 mian4qian2 ,
si1nian4 en1 zhu3 wei4 wo3 shou4 si3 ,
wo3 yuan4 chang2 ji4nian4 ni3 .
2
ji1du1 shen1ti3 wei4 wo3 shou4shang1 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 sheng1ming4 liang2 ,
li4 yue1 zhi1 bei1 wo3 jin1 ju3qi3 ,
ru2ci3 wei4 ji4nian4 ni3 .
3
zen3 neng2 wang4ji4 ke4xi1ma3ni2 ,
zhu3 xin1 zheng1zhan4 bu4yi2 ,
shou4jin4 tong4ku3 han4 ru2 xue4 di1 ,
zen3 neng2 bu4 ji4nian4 ni3 !
4
dang1 wo3 zhuan3yan3 yang3wang4 shi2jia4 ,
ding4jing1 zai4 ge4ge4ta1 ,
shang4 zhu3 gao1yang2 wei4 wo3 she3ji3 ,
wo3 bi4 yong3 ji4nian4 ni3 .
5
ji4nian4 ni3 shou4 tong4chu3 ku3hai4 ,
xiang4 wo3 suo3 shi1 da4 ai4 ,
hu1xi1 you2 cun2 , mai4:mo4 xi1 shang4 zai4 ,
wo3 reng2 yao4 ji4nian4 ni3 .
6
dang1 wo3 kou3she2 bu4neng2 fa1yan2 ,
xin1 zhi4 ji4yi4 shuai1 jian3 ,
zai4 ni3 de5:2:dei3 guo2 jiang4lin2 shi2ke4 ,
ken3qiu2 zhu3 ji4nian4 wo3 .