wo3men5 ji4 yi3 ling3shou4 sheng4 can1
1
wo3men5 ji4 yi3 ling3shou4 sheng4 can1 ,
shen1xin1 yu3 ling2 jie1 de5:2:dei3 geng1xin1 ;
rang4 wo3 yu3 zhu3 tong2 si3 tong2 huo2 ,
zhu3 she3ji3 ai4 shi3 wo3 kang1jian4 .
2
zhu3 en1 fu2chi2 , wo3 xin1 jing3 min3 ,
xuan1yang2 fu2yin1 yi3 yan2 yi3 xing2 ;
wo3 yuan4 zhui1sui2 ji1du1 jiao3bu4 ,
cheng2dan1 ren2 lei4 suo3 wang4 suo3 xu1 .
3
zhu3 ci2ai4 chong1man3 mei3 jia1ting2 ,
zhe4 shi4 sheng4 li3 suo3 han2 zhen1 yi4 ;
jian1 fu4 ji1du1 suo3 chuang4 zhi1 gong1 ,
wo3 yuan4 qian1bei1 xian4shang5 zi4ji3 .
4
ken3qiu2 tian1fu4 ci4 wo3 yong3 qi4 ,
gen1cong2 jiu4zhu3 ben1 shang4tian1 cheng2 ;
jiang1lai2 ruo4 yu4 kun4ku3 you1shang1 ,
kao4 lai4 zhu3 en1 gan1xin1 jie1shou4 .