zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3
1
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 ,
qu4 gong1zuo4 bu4 wang4 shang3ci4 ,
bu4 tan1 ming2yu4 ,
bu4 qiu2 gan3ji1 ai4 gu4 ;
ren3shou4 ze2bei4 ,
ren3shou4 ji1xiao4 yu3 miao3shi4 ,
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 ,
du2zi4 wei4 wo3 lao2ku3 .
2
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 ,
bao1guo3 yi1zhi4 po4 sui4 xin1 ,
liu2lei4 zuo4 gong1 ,
qu4 huan4xing3 liu2 lang4 ren2 ;
qian2 qu4 dan1dang1 kun4fa2 shi4jie4 de5 zhong4dan4 ,
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 ,
wei4 wo3 ren3shou4 jian1ku3 .
3
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 ,
qu4 ji4mo4 gu1dan3 di4fang5 ,
zong4ran2 ke3 nian4 ,
pan4 jian4 qin1you3 rong2 yan2 ;
yuan3li2 ben3jia5 ben3 zu2 ji2 qin1 peng2 ai4 you3 ,
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 ,
ling3hui4 wo3 ai4 wu2xian4 .
Note
zhi3:1 zai4 di4san1 jie2 hou4 chang4
fu4 shen2 zen3yang4 chai1qian3 wo3 , zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 .