wo3 zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3
1
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 yong4 sheng4jing1 zhen1 dao4 xun4hui4 ,
an4 zhe5 zheng4 yi4 ,
fen1 jie3 zhen1li3 xin4xi1 ,
" gao1ju3 ji1du1 ! " shi1jiao4 bu4 li2 ci3 zhu3ti2 ,
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 gong1zuo4 bi4 bu4 luo4kong1 .
2
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 shi3 zhu3 dao4 kai1 guang3 , xuan1yang2 ,
gu3wu3 , wei4yang3 ,
jiao4dao3 zhong1xin4 sheng4tu2 ,
jiang1 wo3 guang1ming2 sheng1ming4 gei3 hei1an4 zhong1:4 ren2 ,
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 qu4 feng4 zhu3 ming2 fu2shi4 .
3
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 nu3li4 bo1zhong4 bing4 kan1shou3 ,
mei3 tian1 gong1yang4 ,
zhao4gu4 you4 nen4 xiao3 ya2 ,
suo3 tuo1 guan3 sheng1ling2 dou1 huo4 shou1 yang3 zhao4 liao4 ,
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 zhe4 shi4 wo3 fu4 zhi3yi4 .
Note
zhi3:1 zai4 di4san1 jie2 hou4 chang4
fu4 shen2 zen3yang4 chai1qian3 wo3 ,
zhao4yang4 cha1:4:4:chai1:1 ni3 .