le4:4:4:yue4 zun1 zhu3 ming4
1
jiu4zhu3 yao4 wo3 qian2wang3 zhi1 de5:di4 ,
wei4 bi4 yuan3 du4 zhong4:-:chong2 yang2 ,
wei4 bi4 pan1 shang4 shan1ling3 gao1feng1 ,
huo4 zai4 wei1xian3 zhan4chang2 ;
dan4 ruo4 jiu4zhu3 wei1 sheng1 hu1huan4 ,
sui1ran2 bu4zhi1 qian2cheng2 ,
wo3 qian1 zhu3 shou3 , xin1 yan2 hui2da2 :
" ni3 ming4 wo3 he2 wang4:3 bi4 ting1 . "
2
xian4zai4 huo4 you3 ci2ai4 en1 yan2 ,
ye1su1 yao4 wo3 qu4 chuan2 ;
huo4zhe3 you3 ren2 zou3 ru4 qi2lu4 ,
yao4 wo3 ling3 ta1 hui2zhuan3 ;
you3 zhu3 zai4 qian2 yin3ling3 wo3 lu4 ,
bu4 pa4 hei1an4 wei1xian3 ;
mei3hao3 xin4xi1 wo3 yao4 chuan2yang2 ,
zhu3 ming4 wo3 he2 yan2 bi4 yan2 .
3
wo3 zhi1 you3 yi1 bei1wei1 gong1zuo4 ,
zai4 shi4 guang3da4 he2 tian2
deng3dai4 wo3 qu4 xian4 shen1 nu3li4 ,
bao4da2 shi2jia4 en1dian3 ;
jin1 jiang1 suo3you3 jiao1tuo1 wo3 zhu3 ,
shen1 zhi1 zhu3 ai4 en1qing2 ;
wo3 yuan4 zhong1cheng2 zun1 zhu3 mei3 zhi3 ,
zhu3 ming4 wo3 he2 shi4 bi4 xing2 .
0
cha1:4:4:chai1:1 wo3 he2 wang4:3 , wo3 bi4 qian2wang3 ,
sui1 jing1 gao1shan1 hai3yang2 ;
ming4 wo3 he2 yan2 , pai4 wo3 he2 shi4 ,
wo3 bi4 shun4fu2 zhu3 zhi3yi4 .