qiu2 zhu3 gao1:4 li4
1
qiu2 xian1zhi1 zhu3zai3 , ci2fu2 ni3 sheng4 pu1:2 ,
yi3li4ya3 wai4pao2 chuan2 shou4 yi3li4sha1 ,
zai4 mei3 yi1shi2 dai4 , fu4 qi3 da4shi4 gong1 ,
rang4 ta2 bi3 qian2 geng4:1 zun1gui4 , geng4:1 wei3da4 .
2
qiu2 gao1:4 li4 xian1zhi1 , yong3gan3 you4 shan4 yan2 ,
ni3 wei1xiao3 sheng1yin1 zai4 fang2ding3 xuan1yang2 ,
yi3 chun2 quan2 ai4xin1 ze2bei4 zhong4 zui4guo4 ,
feng4 ye1su1 ming2 shi3 qiu2 zhe3 de5:2:dei3 shi4fang4 .
3
qiu2 gao1:4 li4 ji4si1 , re4 qie1:4:4 wei2ren2 qiu2 ,
qiu2 she4zui4 en1ci2 , qiu2 xin1ling2 ping2an1 ,
qiu2 shi3yong4 ta1men5 , ling3 mi2lu4 shi4ren2 ,
bei4 zhu3 sheng4jie2 she3ji3 sheng1ming4 chong1man3 .
4
qiu2 gao1:4 li4 jun1wang2 , zuo4 zun1gui4 jun1wang2 ,
yi3 ni3de5 sheng4ling2 jiang1 ta1men5 gao1:4 li4 ,
bu4 yi3zhang4 wang2 quan2 yu3 xue4 xing1 dao1 jian4 ,
jian4li4 shen2 guo2 wei2 ping2 ai4xin1 zhi1 li4 .
5
qiu2 xuan3zhao4 shi3tu2 , chuan2 shi2jia4 zhen1 dao4 ,
wang4:3 shi4jie4 ge4di5 xuan1yang2 ni3 en1ci2 ,
bei4 ni3 suo3 gan3 zhao4 , kan4:1 wan4shi2 ru2 tu3 ,
zhi4 zhong1 zai4 ni3 mian4qian2 xin1ran2 zhan4li4 .