qi3ke3 kong1shou3 hui2 tian1 jia1
1
yu3 shou3 kong4 kong4 gui1hui2 tian1 jia1 ,
nan2dao4 zhe4yang4 jian4 zhu3 mian4 ?
cong2 wu2 yi1 ri4 wei4 zhu3 zuo4 gong1 ,
quan2 wu2 bao3 zhen1 xian4 zhu3 qian2 ?
2
jin1ri4 li2shi4 wo3 bu4 ju4pa4 ,
yin1 zhu3 ye1su1 zheng3jiu4 wo3 ,
dan4 wo3 xiang3dao4 kong1shou3 jian4 zhu3 ,
shuang1 mei2 jin3 suo3 xin1 nan2guo4 .
3
zhui1yi4 xi1 ri4guang1 yin1 xu1du4 ,
bu4neng2 wan3hui2 hui4 hen4 chi2 ,
wo3 jin1 yuan4 xian4 quan2 shen1 quan2 xin1 ,
xin1ran2 zun1 zhu3 zhi3yi4 xing2 .
4
yuan4 zhong4 xin4tu2 zhen4 fen4 jian1 li4 ,
yin1qin2 zuo4 gong1 zai4 bai2zhou4 ,
dang1 chen4 hei1ye4 shang4wei4 lai2lin2 ,
zheng3jiu4 ling2hun2 bu4 shao1 xiu1 .
0
yu3 shou3 kong4 kong4 gui1hui2 tian1 jia1 ,
he2 neng2 ru2ci3 jian4 en1 zhu3 ?
wei4 ling3 yi1 ren2 gui1xiang4 ye1su1 ,
qi3ke3 kong1shou3 hui2 tian1 jia1 ?