qiu2 zhu3 bao3shou3 sheng4 pu1:2
1
qiu2 zhu3 gan3 kuai4 chai1qian3 pu2ren2 ,
ni3 shi4 zhu3zai3 guan3 wan4you3 ,
ni3 ceng2 jie3tuo1 ta1men5 kun3bang3 ,
ta1men5 jin1 qu4 shi4 zui4 qiu2 ,
bao3shou3 ta1men5 , bao3shou3 ta1men5 ,
wei2 ni3 bang3bi4 neng2 zheng3jiu4 .
2
ta1men5 ting1cong2 ni3de5 ming4ling4 ,
she3qi4 zhong4 qin1you3 jia1ting2 ,
yuan3 jing1 lu4di4 hai3yang2 shan1ling3 ,
kao4 zhu3 ying1xu3 zhi4 jian1ding4 ,
dai4ling3 ta1men5 , dai4ling3 ta1men5 ,
yuan4 zhu3 sheng4 shou3 bao3 an1ning2 .
3
ta1men5 gong1zuo4 ruo4 wei4 jian4 xiao4 ,
si4 jue2 tu2ran2 fei4 shi2 guang1 ,
qiu2 zhu3 lian2min3 zhan4 zai4 shen1 pang2 ,
ji4li4 ta1men5 bu4 shi1wang4 ,
lian2min3 fu2chi2 , lian2min3 fu2chi2 ,
xin1zhong1 re4 huo3 zai4 tiao1 wang4 .
4
ta1men5 ruo4 chu3/4 kun4nan5 ni4 jing4 ,
jiao4 ta1men5 quan2 yang3lai4 ni3 ,
ta1men5 gong1zuo4 ru2 you3 cheng2jiu4 ,
jiao1:4:4 ni3 pu2ren2 geng4:1 qian1bei1 ,
yong3 bu4 li2qi4 , yong3 bu4 li2qi4 ,
zhi2dao4 zai4 tian1 chao2jian4 ni3 .