wang4:3 pu3 tian1xia4 qu4 chuan2 fu2yin1
1
yao2yuan3 di4fang5 ,
hei1an4 long3zhao4 zhi1 yi4bang1 ,
qian1wan4 ling2hun2 jiang1yao4 yong3yuan3 lun2wang2 ,
shei2 yuan4 qian2wang3 ,
jiang1 de2jiu4 fu2yin1 chuan2yang2 ,
yang3wang4 ye1su1 ,
bu4lun4 dai4 jia4 gao1 ang2 ?
2
kan4:1 quan2 shi4jie4 ,
fu2yin1 zhi1 men2 reng2 da4 kai1 ,
ji1du1 jing1bing1 ,
kuai4 jin4ru4 mo4 deng3dai4 !
xin4tu2 xing3 qi3 ,
ji2zhong5 ni3 yi1qie4 li4liang5 ,
jie3tuo1 zui4 lian4 ,
kuai4 ba3 fu2yin1 chuan2yang2 .
3
" wei4he2 si3wang2 ? "
zhe4 shi4 shang4 zhu3 hu1huan4 sheng1 ,
" wei4he2 si3wang2 ? "
feng4 zhu3 sheng4 ming2 xiang3ying5 ;
ye1su1 she3ming4 ,
yao4 jiu4 ren2 tuo1li2 si3wang2 ,
kuai4 kuai4 chuan2yang2
sheng1ming4 jiu4en1 zhi1 fang1 .
4
na4 ri4 kuai4 lai2 !
sheng4tu2 cong2 wan4guo2 wan4fang1 ,
" rong2yao4 gui1 shen2 ! "
de2sheng4 kai3ge1 gao1chang4 :
meng2 jiu4shu2 zhe3 ,
jiu4en1 zhong1:4 kuai4le4 huan1chang4 ,
gao1chang4 " ha1li4lu4ya3 ,
wo3 zhu3 wei4 wang2 . "
0
" suo3you3 quan2bing3 yi3 ci4gei3 wo3 ,
suo3you3 quan2bing3 yi3 ci4gei3 wo3 ,
ni3men5 yao4 wang4:3 pu3 tian1xia4 qu4 ,
chuan2yang2 fu2yin1 ,
wo3 bi4 chang2 yu3 ni3men5 tong2 zai4 . "