wei4 xuan1 jiao1:4:4 shi4 qi2dao3
1
tian1fu4 mei3 yi4 shi4 jiang1 sheng1ming4 ,
mei3 fu2 , shang3ci4 shi4ren2 ,
qiu2 jiang1 jian2qiang2 he2yi1 jing1shen2
ci4yu3 zhan4chang2 yong3shi4 .
2
qiu2 zhu3 jian1gu4 yuan3fang1 zhan4shi4
man3 you3 ling2 li4 ti3 li4 ,
wei4 zhu3 sheng4 zhan4 zheng3jiu4 ji2 ku3 ,
fen4yong3 qian2jin4 bu4 xi1 .
3
mei3dang1 ta1men5 yi1zhi4 shang1 can2 ,
qiu2 zhu3 ci2ai4 xiang1 sui2 ,
biao3ming2 wei3da4 yi1shi1 xin1yi4 ,
jian4zheng4 zhu3 shi4 liang2peng2 .
4
ken3qiu2 fu4 shen2 zai4 tian1 zhu4 you4 bian4 bu4 tian1ya2 zhu3 pu1:2 ,
dan4yuan4 ta1men5 she3ji3 gong1zuo4 , ru2 xin1xiang1 ji4 xian4 zhu3 . a4men2 .