xiang4 wan4 bang1 chuan2 fu2yin1
1
wo3men5 you3 yi1 gu4shi5 chuan2 gei3 wan4 bang1 ,
shi3 ren2xin1 hui2zhuan3 mian3 lun2wang2 ,
shi4 zhen1li3 yu3 ci2ai4 gu4shi5 ,
jiang3shu4 ping2an1 yu3 zhen1 guang1 ,
jiang3shu4 ping2an1 yu3 zhen1 guang1 .
2
wo3men5 you3 yi1 shi1ge1 chang4 gei3 wan4 bang1 ,
yao4 shi3 ren2xin1 xiang4 zhu3 gui1 jiang4 ,
zhe4 shi1ge1 neng2 sheng4guo4 zui4e4 ,
neng2 fen3sui4 li4 jian4 mao2 qiang1 ,
neng2 fen3sui4 li4 jian4 mao2 qiang1 .
3
wo3men5 you3 yi1 xin4xi1 chuan2 gei3 wan4 bang1 ,
zhu3 zai4 gao1 tian1 zhang3quan2 zuo4 wang2 ,
chai1qian3 ai4 zi3 jiu4shu2 wo3men5 ,
xian3ming2 shen2 ci2ai4 wu2liang4 ,
xian3ming2 shen2 ci2ai4 wu2liang4 .
4
wo3men5 you3 yi1 jiu4zhu3 chuan2 gei3 wan4 bang1 ,
ta1 ceng2jing1 li4 tong4ku3 qi1 chuang4 ,
yuan4 quan2 shi4jie4 yi1qie4 ren2min2 ,
jie1 lai2 xiang4 zhen1li3 gui1 jiang4 ,
jie1 lai2 xiang4 zhen1li3 gui1 jiang4 .
0
yin1 hei1ye4 bi4yao4 zhuan3:4:4 wei4 chen2guang1 ,
dao4 wu3zheng4 geng4:1 zhao4yao4 hui1huang2 ,
ji1du1 guo2du4 bi4 jiang4lin2 di4shang4 ,
quan2 de5:di4 chong1man3 ai4 yu3 guang1 .