yao4 su4 fa1guang1
1
qian1wan4 ren2 yuan3 zai4 shen1shen1 hai3yang2 bi3 an4 ,
su4 fa1guang1 , ( su4 fa1guang1 , )
su4 fa1guang1 ; ( su4 fa1guang1 ; )
ta1men5 ai1qiu2 sheng1 qi3ke3 xiu4 shou3 pang2 guan1 ,
su4 fa1guang1 , ( su4 fa1guang1 , )
yao4 su4 fa1guang1 ! ( yao4 su4 fa1guang1 ! )
2
qian1wan4 ren2 zai4 tong4ku3 zhong1:4 deng3hou4 fu2yin1 ,
su4 fa1guang1 , ( su4 fa1guang1 , )
su4 fa1guang1 ; ( su4 fa1guang1 ; )
mo4 zai4 chi2yan2 yao4 kuai4 kuai4 qiang3 jiu4 ta1men5 ,
su4 fa1guang1 , ( su4 fa1guang1 , )
yao4 su4 fa1guang1 ! ( yao4 su4 fa1guang1 ! )
3
ye1su1 ming4 wo3 chuan2 fu2yin1 gei3 ta1men5 ting1 ,
su4 fa1guang1 , ( su4 fa1guang1 , )
su4 fa1guang1 ; ( su4 fa1guang1 ; )
meng2 jiu4shu2 zhe3 qi3neng2 bu4 ting1 zhu3 ming4 ,
su4 fa1guang1 , ( su4 fa1guang1 , )
yao4 su4 fa1guang1 ! ( yao4 su4 fa1guang1 ! )
0
su4 fa1guang1 , su4 fa1:1:4 fu2yin1 zhen1 guang1 ,
su4 zhao4liang4 hei1ye4 you1an4 di4fang5 ;
zhuang1jia5 shu2 , duo1 deng3hou4 pan4wang4 ,
su4 fa1guang1 , ( su4 fa1guang1 , )
yao4 su4 fa1guang1 .