gan3 kuai4 chuan2dao4
1
xin4tu2 gan3 kuai4 jiang1 zhu3 fu2yin1 qu4 chuan2yang2 ,
pu3 gao4 tian1xia4 wei2you3 zhen1 shen2 shi4 guang1 ,
wan4 zu2 zhi1 zhu3 bu4 yuan4 you3 yi1 ren2 shi1sang4 ,
bu4 yuan4 you3 yi1 ren2 hei1an4 zhong1:4 lun2wang2 .
2
kan4:1 , duo1shao5 ren2 reng2ran2 bei4 zui4 quan2 kun3bang3 ,
hei1an4 chong2chong2 , bei4 kun4 zui4e4 lao2fang2 ,
wu2 ren2 gao4 zhi1 ji1du1 yi3 gan1yuan4 she3 sheng1 ,
wei4 yao4 jiu4 ta1men5 jin4ru4 xin1 sheng1ming4 .
3
gao4su5 tian1xia4 wan4 zu2 wan4guo2 he2222:huo2 wan4min2 ,
zhen1 shen2 shi4 ai4 , ta1 shi4 ren2sheng1 zhi1 ben3 ,
zhu3 yi3 qu1 zun1 wei4 jiu4 zui4ren2 cong2 tian1 jiang4 ,
she3ming4 shi2jia4 shang4 , xin4 zhe3 jin4 tian1tang2 .
4
xian4 ni3 er2nuu3 jiang1 rong2yao4 fu2yin1 chuan2yang2 ,
juan1 xian4 jin1qian2 zhu4 ta1men5 dao4 yuan3fang1 ,
heng2 qie1:4:4 dai4 dao3 bang1zhu5 ta1men5 da3 sheng4zhang4 ,
ni3 yi1qie4 feng4xian4 bi4 meng2 zhu3 bao4 chang2 .
0
chuan2yang2 hao4:3 xin4xi1 , he2ping2 fu2yin1 ,
chuan2yang2 zhu3 ye1su1 yuan4yi4 jiu4shu2 zui4ren2 .