zhong1 zhu3 tuo1fu4
1
wo3 yi3 ling3shou4 zhu3 de5 tuo1fu4 ,
yi1 ge4 zhi4gao1 zhi4 sheng4 de5 shi3 ming4 ,
wo3 yao4 jiang1 ni3 wei3da4 jiu4en1 ,
dao4 shi4jie4 ge4 di4fang5 zuo4 jian4zheng4 ;
ben3lai2 ni3 ke3yi3 cong2 tian1shang4 ,
chai1qian3 tian1shi3 ba3 xin4xi1 chuan2kai1 ,
dan4 yin1wei5 ni3 wu2xian4 de5 ai4 ,
shi3 ren2 you3 chuan2 fu2yin1 de5 guang1cai3 .
2
zhu3 yi3 fen1fu5 wo3men5 yao4 qu4 ,
dan4yuan4 wo3men5 zong3 bu4 gu1fu4 zhu3 ,
fan2 bu4 ting1 zhu3 ming4ling4 de5 ren2 ,
ke3pa4 zai1huo4 jiu4 bi4 hui4 lai2lin2 ;
wo3men5 dang1 cun2 wei4ju4 zhi1 xin1 ,
bao3shou3 zi4ji3 suo3de2 de5 jiu4en1 ,
wo3men5 geng4:1 ying1 zun1 cong2 shi3 ming4 ,
wei4 zhu3 dao4 shi4jie4 ge4chu4 jian4zheng4 .
3
wo3men5 dou1 qian4 shi4ren2 de5 zhai4 ,
ying1 chuan2 fu2yin1 xiang4 bie2ren2 chuan2yang2 ,
zhu3 ci4 wo3men5 en1dian3 ci2ai4 ,
wo3men5 ying1dang1 yu3 bie2ren2 fen1xiang3 ;
ying1 shi3 mei3 yi1 zui4e4 zhi1 zi3 ,
zui4 shao3:3:4:4 you3 yi1ci4 ting1 dao4 liang2 ji1 ,
yi3kao4 en1 zhu3 ling3 wo3de5 ai4 ,
shi3 ta1 you3 zhe4 pan4wang4 de5:2:dei3 fu2qi5 .
0
wo3 yuan4yi4 zhong1 yu2 zhu3 suo3 tuo1 ,
xiang4 shi4jie4 chuan2 zhe4 xin4xi1 ,
ruo4 bu4 chuan2 bian4 you3 huo4 ,
qiu2 shi3 wo3 yuan4 ba2she4 ;
wo3 yuan4yi4 zhong1 yu2 zhu3 suo3 tuo1 ,
shi3 wo3 neng2gou4 rong2yao4 ni3 .