wen3dang5 gen1ji1
1
zhu3 men2tu3 de5 xin4yang3
shi4 he2deng3 wen3dang5 ,
gen1ji1 jian4 zai4 zhen1 shen2
qi2miao4 hua4yu3 shang4 ,
tou2kao4 ji1du1 ye1su1
jin4ru4 bi4nan4suo3 ,
zhu3 yan2 he2deng3 quan2bei4
you4 he2deng3 zhen1que4 ,
zhu3 yan2 he2deng3 quan2bei4
you4 he2deng3 zhen1que4 .
2
bu2yong4 ju4pa4 , jing1 huang2 , wo3 yu3 ni3 tong2 zai4 ,
wo3 shi4 ni3de5 shen2 ,
bi4 fu2zhu4 mian3shou4 hai4 ,
geng4:1 ci4 ni3 li4liang5 , shi3 ni3 zhan4li4 jian2qiang2 ,
wo3 quan2neng2 de5 bang3bi4 bao3hu4 ni3 an1kang1 ,
wo3 quan2neng2 de5 bang3bi4 bao3hu4 ni3 an1kang1 .
3
dang1 wo3 ming4 ni3 qian2 xing2 ,
jing1guo4 shen1 shui3 zhong1:4 ,
you1 ku3 de5 lang4 bo1 que4 bu4neng2 ba3 ni3 chong1 ,
wo3 bi4 yu3 ni3 tong2 zai4 ,
shi4lian4 cheng2 zhu4fu2 ,
shi3 ni3 zui4 da4 kun4ku3 cheng2 shu3ling2 yi4chu5 ,
shi3 ni3 zui4 da4 kun4ku3 cheng2 shu3ling2 yi4chu5 .
4
ni3 sui1 shou4 da4 shi4lian4 ,
ru2 zai4 huo3 zhong1:4 xing2 ,
wo3 quan2bei4 de5 en1hui4 zu2gou4 ni3 xu1yong4 ,
huo3yan4 bu4neng2 shang1 ni3 ,
nai3 cheng2quan2 shan4 gong1 ,
wei4 yao4 chu2jing4 zha1zi3 shi3 ni3 cheng2 jing1jin4 ,
wei4 yao4 chu2jing4 zha1zi3 shi3 ni3 cheng2 jing1jin4 .
5
fan2 qian2cheng2 xin4 kao4 wo3 xun2qiu2 an1xi1 zhe3 ,
wo3 zong3 bu4 li2qi4 ta1 ,
shou4 chou2di2 shang1 sun3 ,
di4yu4 sui1 wei1 bi1 ,
e4mo2 si4mian4 lai2 gong1 ,
wo3 bi4 bu4 li2qi4 ta1 shi4 shi4 wu2qiong2 ,
wo3 bi4 bu4 li2qi4 ta1 shi4 shi4 wu2qiong2 .