zhu3 bi4 bao3shou3 wo3
1
mei3dang1 wo3 pa4 xin4xin1 shi1sang4 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 ;
mei3dang1 you4huo4 shen4 nan2 di3dang3 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 .
2
dan1 kao4 zi4ji3 bu4neng2 wen3jian4 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 ;
wo3de5 ai4xin1 shi2chang2 leng3dan4 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 .
3
jiu4zhu3 kan4:1 wo3 zhen1bao3 yi4ban1 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 ;
meng2 jiu4shu2 zhe3 zhu3 shen4 xi3huan5 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 .
4
zhu3 bu4 yuan4 wo3 ling2hun2 sang4shi1 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 ;
zhu3 fu4 zhong4jia4 wei4 wo3 shou4 si3 ,
zhu3 neng2 bao3shou3 wo3 .
0
zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 ,
zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 ;
yin1 wo3 jiu4zhu3 shen1shen1 ai4 wo3 ,
zhu3 bi4 bao3shou3 wo3 .

bao3shou3 wo3 , bao3shou3 wo3 ;