ye1su1 bu4 gai3bian4
1
he2deng3 rong2yao4 mei3hao3 xiao1xi5 ,
xin4 zhe3 meng2 en1dian3 ;
zuo2ri4 jin1ri4 zhi2dao4 yong3yuan3 ,
ye1su1 bu4 gai3bian4 .
ta1 reng2 le4yi4 zheng3jiu4 zui4ren2 ,
yi1zhi4 zhong4 ji2bing4 ,
an1wei4 shang1xin1 , ping2xi1 feng1 lang4 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
2
jiu4zhu3 ye1su1 zui4ren2 liang2you3
xun2zhao3 shi1sang4 zhe3 ,
zui4ren2 qing3 lai2 fu3fu2 zhu3 qian2 ,
ren4zui4 bi4 de5:2:dei3 she4 .
xi1 zhu3 en1dian3 jin1 reng2 zhang1xian3 ,
zhu3 yan2 she4zui4 li4 ,
" wo3 ye3 bu4 ding4 ni3de5 guo4fan4 ,
bu2yao4 zai4 fan4zui4 . "
3
zhu3 zai4 xi1 ri4 ceng2 xian3 da4 neng2 ,
yi1zhi4 ren2 bing4 ku3 ,
jin1ri4 yi1ran2 zhu3 yan2 yi1 chu1 ,
you1 bing4 dou1 xiao1chu2 .
dang4ri4 fu4ren2 yi1 mo1 zhu3 yi1 ,
ji2 shi2 de5:2:dei3 quan2yu4 ,
jin1ri4 yin1 xin4 zhu3 reng2 yi1zhi4 ,
zhu3 en1dian3 feng1fu4 .
4
xi1 ri4 zhu3 wang4:3 yi3ma3wu3si1 ,
tong2 zou3 you3 men2tu3 ,
jin1 zhu3 yu3 wo3 tong2 zou3 yi1lu4 ,
bu4 li2 wo3 ban4 bu4 .
bu4jiu3 wo3 yao4 zai4jian4 zhu3 mian4 ,
yuan4 ci3 ri4 kuai4 xian4 ,
yu3 xi1 ri4 sheng1 tian1 shi2 yi2yang4 ,
zhu3 reng2 bu4 gai3bian4 .
0
zuo2ri4 jin1ri4 zhi2dao4 yong3yuan3
ye1su1 bu4 gai3bian4 ,
tian1di4 zong4 bian4 ,
ye1su1 yi1ran2 ,
ye1su1 bu4 gai3bian4 .
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 ,
tian1di4 zong4 bian4 ,
ye1su1 bu4bian4 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .